Rau mùi thường được sử dụng trong các món ăn mùa đông để tạo mùi thơm cho món ăn. Ngoài ra, cây rau mùi có thể dùng để đun nước…
Đọc tiếp