Để đánh giá vẻ đẹp hình thể của một người phụ nữ có rất nhiều yếu tố, nhưng người xưa có câu “nhất dáng nhì da”, vì vậy, việc tìm…
Đọc tiếp