Thuốc giả là gì? Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuốc giả là sản phẩm thuốc được sản xuất với ý đồ lừa đảo. Thuốc giả gồm các…
Đọc tiếp