Thuốc uống có thể chọn dùng một trong các bài thuốc nam chữa sùi mào gà Bài 1: Tỳ giải 15g, khương truật 15g, hoàng bá 15g, đại thanh diệp…
Đọc tiếp