Về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh - Huyết Học

Thảo luận trong 'Chính sách - Pháp luật' bắt đầu bởi Trần Bình Minh, 19 Tháng ba 2013.

 1. Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh
  77
  HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU-MIỄN DỊCH-DI TRUYỀN
  XXIII. HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU-MIỄN DỊCH-DI TRUYỀN

  STTTÊN KỸ THUẬTTUYẾN KỸ THUẬT
  1.TWTỉnhHuyệnXã
  A. XÉT NGHIỆM TẾ BÀO
  1.Nhuộm Esterase không đặc hiệux
  2.Nhuộm Esterase đặc hiệux
  3.Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế NaFx
  4.Nhuộm hồng cầu sắt (Nhuộm Perls)x
  5.Nhuộm Phosphatase kiềm bạch cầux
  6.Nhuộm Phosphatase acidx
  7.Sinh thiết tuỷ xươngx
  8.Xét nghiệm hoá mô miễn dịch tuỷ xương x
  9.Nhuộm sợi xơ trong mô tuỷ xươngx
  10.Nhuộm sợi liên võng trong mô tuỷ xươngx
  11.Nhuộm hồng cầu lưới trên máy tự độngx
  12.Lách đồx
  13.Nhuộm Myelo-Peroxydasexx
  14.Nhuộm Soudan - đenxx
  15.Nhuộm periodic acid Schiff (PAS)xx
  16.Hạch đồxx
  17.Tuỷ đồxx
  18.Tìm tế bào Hargravesxx
  19.Đo đường kính hồng cầuxx
  20.Tìm hồng cầu có chấm ưa basexx
  21.Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laserxx
  22.Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự độngxxx
  23.Hồng cầu lưới (phương pháp thủ công)xxx
  24.Huyết đồxxx
  25.Độ tập trung tiểu cầuxxx
  26.Tìm mảnh vỡ hồng cầuxxx
  27.Tập trung bạch cầuxxx
  28.Máu lắng (phương pháp thủ công)xxx
  29.Máu lắng (trên máy tự động)xxx
  30.Soi tươi tế bào cặn nước tiểu có nhuộm tiêu bảnxxx
  31.Xét nghiệm tế bào nước dịchxxx
  32.Tế bào cặn nước tiểu/ cặn Addisxxx
  33.Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máuxxxx
  34.Tìm ấu trùng giun chỉ trong máuxxxx
  35.Công thức máuxxxx
  36.Soi tươi tế bào cặn nước tiểuxxxx
  B. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU
  37.Kháng đông đường ngoại sinhx
  38.Kháng đông đường nội sinhx
  39.Định lượng Protein S kháng đôngx
  40.Định lượng Protein C kháng đôngx
  41.Định lượng yếu tố Thrombomodulinx
  42.Định lượng đồng yếu tố Ristocetinx
  43.Định lượng yếu tố Von - Willebrand ( v- WF)x
  44.Định lượng yếu tố: PAI - 1x
  45.Định lượng yếu tố: PAI - 2x
  46.Định lượng Plasminogenx
  47.Định lượng 2 anti -plasmin (2AP)x
  48.Định lượng - Thromboglobulin ( TG)x
  49.Định lượng t- PAx
  50.Định lượng AT IIIx
  51.Định lượng 2 Macroglobulin (2 MG)x
  52.Định lượng chất ức chế C1x
  53.Định lượng đồng yếu tố Heparinx
  54.Định lượng Anti- Xax
  55.Định lượng ức chế yếu tố VIIIx
  56.Định lượng ức chế yếu tố IXx
  57.Nghiệm pháp rượu (Nghiệm pháp Ethanol)xx
  58.Nghiệm pháp Von-Kaulla
  (thời gian tiêu thụ euglobulin)xx
  59.Định lượng yếu tố đông máu xx
  60.Định lượng D-Dimerxx
  Ngưng tập tiểu cầu với:
  61.- ADPxx
  62.- Epinephrinx
  63.- Collagenx
  64.- Arachidonic Acidex
  65.- Ristocetinx
  66.Đo kết dính tiểu cầuxx
  67.Định lượng FDPxx
  68.Tỷ lệ Prothombin (Thời gian Quick)
  (làm bằng phương pháp thủ công)xxx
  69.Tỷ lệ Prothombin (Thời gian Quick)
  (làm bằng máy)xxx
  70.Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) (Thời gian Cephalin – Kaolin)xxx
  71.Định lượng Fibrinogenxxx
  72.Thời gian thrombin (TT)xxx
  73.Thời gian Howellxxx
  74.Đông máu cơ bản (Gồm các xét nghiệm: PT, APTT, Fibrinogen, Số lượng tiểu cầu)xxx
  75.Thời gian máu chảyxxxx
  76.Thời gian máu đôngxxxx
  77.Co cục máuxxxx
  78.Nghiệm pháp dây thắtxxxx
  C. MIỄN DỊCH HUYẾT HỌC
  79.Định type kháng nguyên bạch cầu người (HLA) bằng kỹ thuật vi độc tế bàox

  80.Định type kháng nguyên bạch cầu người (HLA) bằng kỹ thuật PCRx
  81.Thử phản ứng dị ứng thuốc ( Mastocytes )x
  82.Xét nghiệm HLA-B27x
  83.Kháng thể kháng nhânx
  84.Phức hợp miễn dịchx
  85.Phân loại bệnh Lơ xê mi bằng phương pháp miễn dịch ( bằng kính hiển vi huỳnh quang hoặc bằng máy đếm tế bào dòng chảy)x
  86.Đếm tế bào có CD3, CD4, CD8, CD19, CD34, CD16-56… bằng kính hiển vi huỳnh quang hoặc bằng máy đếm tế bào dòng chảyx
  87.Định nhóm kháng nguyên tiểu cầux
  88.Tìm kháng thể kháng tiểu cầux
  89.Tìm kháng thể kháng bạch cầux
  90.Định nhóm kháng nguyên bạch cầu đa nhân trung tínhx
  91.Tìm kháng thể kháng thể bạch cầu đa nhân trung tínhx
  92.Điện di miễn dịchx
  93.Điện di protein huyết thanh, nước tiểuxx
  94.Nghiệm pháp đường, nghiệm pháp Hamxx
  95.Coombs trực tiếp đa dòngxx
  96.Coombs trực tiếp đơn dòngxx
  97.Coombs gián tiếp đa dòngxx
  98.Coombs gián tiếp đơn dòngxx
  99.Đếm số lượng T-CD3 T-CD4, T- CD8 bằng máy FACT count (theo dõi bệnh nhân HIV/AIDS)xx
  100.Phát hiện kháng thể (ds- DNA) bằng kỹ thuật ngưng kết Latexxx
  D. XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN
  101.Cấy cụmx
  102.Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)x
  103.Điện di có tính thành phần huyết sắc tốx
  104.Men Pyruvat kinasex
  105.Nghiệm pháp trao đổi nhiễm sắc thể chị emx
  106.Nhiễm sắc thể Ph1x
  107.Tìm vật thể Barrx
  108.Xác định gen bệnh máu ác tínhx
  109.Xác định gen Hemophilia x
  110.Chuyển dạng lympho với PHAx
  111.Chuyển dạng lympho với thuốc, kháng nguyên khácx
  112.Xác định gen Thalasemiex
  113.Cấy hỗn hợp lymphox
  114.Tìm đặc trưng DNAx
  115.Nhuộm băng nhiễm sắc thểx
  116.Sức bền hồng cầuxx
  117.Điện di huyết sắc tốxx
  118.Định tính men G6PDxx
  119.Định lượng men G6PDxx
  120.HbA1cxx
  E. MIỄN DỊCH SÀNG LỌC
  121. Xác định ADN HBV x
  122.Phát hiện ký sinh trùng sốt rét bằng kỹ thuật PCR x
  123.Phát hiện HIV bằng kỹ thuật PCRx
  124.Kỹ thuật RT- PCR phát hiện HCV x
  125.Kỹ thuật RT- PCR phát hiện HIVx
  126.Định nhóm E, B HIV-1x
  127.Định lượng virus HBVx
  128.HBsAg ( ELISA)xx
  129.Anti-HCV( ELISA)xx
  130.Anti- HIV(ELISA)xx
  131.Anti-HBs ( ELISA)xx
  132.Anti-HBc IgG (ELISA)xx
  133.Anti- HBc IgM (ELISA)xx
  134.Anti- HBe (ELISA)xx
  135.HBeAg ( ELISA)xx
  136.Kháng thể KST sốt rét P. fanciparum/P.vivax (ELISA)xx
  137.Kháng thể Syphilis (ELISA)xx
  138.Anti- HTLV1/2 (ELISA)xx
  139.Anti- EBV IgG (ELISA)xx
  140.Anti- EBV IgM (ELISA)xx
  141.Anti- CMV IgG (ELISA)xx
  142.Anti- CMV IgM (ELISA)xx
  143.HBsAg (nhanh)xxx
  144.Anti-HCV (nhanh)xxx
  145.Anti- HIV (nhanh)xxx
  G. MIỄN DỊCH PHÁT MÁU
  146.Xác định kháng nguyên Hx
  147.Định danh kháng thể bất thườngx
  148.Sàng lọc kháng thể bất thườngxx
  149.Định nhóm máu hệ Kellx
  150.Định nhóm máu hệ MN (xác định kháng nguyên MN)x
  151.Định nhóm máu hệ P (xác định kháng nguyên P1)x
  152.Định nhóm máu hệ Lewis ( xác định kháng nguyên Lea, Leb)x
  153.Định nhóm máu hệ Kidd (xác định kháng nguyên jKa, jKb)x
  154.Định nhóm máu hệ Lutheran
  ( xác định kháng nguyên Lua, Lub)x
  155.Định nhóm máu hệ Ss ( xác định kháng nguyên S, s)x
  156.Định nhóm máu hệ Duffy ( xác định kháng nguyên Fya, Fyb)x
  157.Định nhóm máu hệ Mia ( xác định kháng nguyên Mia)x
  158.Định nhóm máu hệ Diego ( xác định kháng nguyên Diego)x
  159.Định nhóm máu hệ Rh khác (C,c,E,e)xx
  160.Định nhóm máu hệ Rh (D yếu , D từng phần)xx
  161.Định nhóm máu A1xx
  162.Định nhóm máu khó hệ ABOxx
  163.Xét nghiệm phát máu hoà hợp ngoài hệ ABOxx
  164.Xét nghiệm phát máu (gồm cả định nhóm máu ABO, Rh-D, phản ứng hoà hợp)xxx
  165.Định nhóm máu hệ Rh (D)xxx
  166.Định nhóm máu hệ ABOxxxx
  H. CÁC KỸ THUẬT KHÁC
  167.Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu ngoại vix
  168.Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu cuống rốnx
  169.Lưu trữ tế bào gốc từ máu ngoại vix
  170.Lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốnx
  171.Ghép tế bào gốc tạo máux
  172.Nuôi cấy tế bào gốc tạo máu (Colony assay)x
  173.Đếm tế bào gốc tạo máu CD34+ (Procount technical)x
  174.Xác định phụ hệ bằng xét nghiệm DNAx
  I. CÁC KỸ THUẬT TRUYỀN MÁU
  175.Khám tuyển chọn người cho máuxxx
  176.Lấy máu người cho máuxxx
  177.Lấy huyết tương người cho bằng máy tách tế bào tự độngx
  178.Lấy tế bào người cho bằng máy tách tế bào tự độngx
  179.Gạn tách huyết tương để điều trịx
  180.Gạn tách tế bào điều trịx
  181.Lưu trữ máu toàn phần, khối hồng cầuxxx
  182.Lưu trữ huyết tương tươi đông lạnhxxx
  183.Lưu trữ tủa yếu tố VIIIxx
  184.Lưu trữ khối tiểu cầuxx
  185.Lưu trữ đông lạnh sâu tế bào máux
  186.Tách thành phần máu bằng ly tâmxx
  187.Tia xạ máu, thành phần máux
  188.Lọc bạch cầux
  189.Truyền máu hoàn hồixxx
  190.Truyền máu tự thân có kế hoạchxx
  191.Truyền máu toàn phầnxxx
  192.Truyền khối hồng cầuxxx
  193.Truyền huyết tương đông lạnhxxx
  194.Truyền tiểu cầuxx
  195.Bơm thuốc tuỷ sống để điều trịxx
  196.Hiệu giá kháng thểxx
  197.Định nhóm bằng nghiệm pháp tiêu thụ kháng thểxx
  198.Xét nghiệm hấp phụ kháng thểxx
  199.Truyền tủa lạnh yếu tố VIIIxx
  200.Truyền khối bạch cầux
  201.Sản xuất huyết thanh mẫux
  202.Sản xuất hồng cầu mẫuxx
  203.Sản xuất panel hồng cầux
  204.Hematocrite trong chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Denguexxx

  http://www.moh.gov.vn/wps/portal/boyte/vanban/

  Tin liên quan

Chia sẻ trang này